Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Student IldyFemale/Hungary Group :iconryan-fan-club: Ryan-Fan-Club
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 261 Deviations 69 Comments 12,967 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Watchers

Groups

:iconryan-fan-club:

Activity


67 deviations
8. Fejezet: Meghiúsított Tervek

Bobbi egy fémaktatáskába rakta a felfedezéseit és jegyzeteit. Végigsimította a kezeit a sima élek körül és egy kombinációval bezárta azt. Ellépett, hogy megnézze egy kis távolságból és megint megközelítette az aktatáskát, hogy kinyissa. Kinyitotta és csalódottan az ajkába harapott.

"Állandóan megcsinálod, de én elég biztos vagyok, hogy az ügy versenyei biztonságosak," Clint mondta, ahogy figyelte a lányt az asztal felett egy laptoppal felállítva előtte.

Bobbi felsóhajtott, "Tudom, ez csak bemutató. Már hamis eredményekkel megyek be. A legkevesebb amit tehetek, hogy úgy tűnjön hivatalos. Mit gondolsz?" lány mondta miközben megfordította. Férfi kicsit felült a székéből és belenézett a táskába.

Látta a férfi, hogy egy mappa volt rögzítve a táska hátuljára és egy fiola tartozéka egy tiszta dobozban. Clint igyekezett nem nevetni. Élvezte a tényt, hogy a lány túlzottan-elemezte valószínűleg a küldetés legkevésbé fontos szempontját. Lánynak a fejét kellett megtartania a nagyszerű tervre koncentrálva és nem úgy, ahogy az aktatáska volt elhelyezve. Tudósok, férfi motyogta a lelke mélyén. Csak el tudja képzelni, hogy hogyan közelítenének meg egy Powerpoint bemutatást.

"Ott Powerpoint bemutató nem játszik szerepet, ott van?" Bobbi szemét forgatta és visszafordította az ügyet. Clint kuncogott és becsukta a laptopot.

"Bobbi, az ügy jól néz ki. Minden rendben. Szavadra viszem a tetőt, és Coulson és a cég be fog szivárogni a szavamon. Megvan?" férfi mondta, ahogy megkerülte az asztalt és mellé állt. Lány lezárta az ügyet még egyszer és kicsit eltolta.

"Jóval előtted megkaptam, Barton. Kitaláltam a tervet, emlékszel?" Bobbi vigyorgott. Clint összeillesztette a kifejezését a lányéval és fokozatosan hajolt a nyakába. Finoman megcsókolta, ahogy a lány karcsú hátát az asztalra tette.

"Barton? Vissza mengyünk a vezetéknevekre vagy valamire? Mert ez nem az, ahogy tegnap este hívtál engem," férfi mondta miközben megcsókolta az állát, "Vagy, az előtti éjszakán," folytatta a lány arcán, "Vagy, ma reggel, tényleg." Férfi végül felvette a kapcsolatot az ajkaival. Bobbi ellene mosolygott és alkalomszerűen beletúrt a férfi hajába. Szorosan az asztalra fogta a lányt és egy kézzel az inge alá csúztatta a kezét. Hűvös kézzel húzta vissza és kissé a lány megborzongott.

Lány ugrott a laboron és közelebb húzta magához a lába között, "Azt tervezed, hogy ezt  egy rutin tevékenységként csinálod?"

"Nem hallottam semmit semmilyen panaszról. Minden nyögést hallottam, nehéz légzést és Clint, te egy olyan szexi vadállat vagy. Tégy magadévá most!" Clint válaszolt magas hangon és Bobbi megbökte a fejét az oldalával.

"Nem úgy hangzik és én elég biztos vagyok, hogy te mondtad azt," lány nevetett és görnyedten enyhén újra megcsókolta.

Férfi szünetet tartott a csókban, "Te szavad az enyém ellen. Van nagyobb távolság, emlékszel?" gúnyolódott vele a lány korábbi megjegyzéséért. Lány válaszolni akart egy másik gúnyos megjegyzéssel, de a telefon kicsengett a zsebében. Clint vigyora eltűnt, ahogy a lány kihúzta a telefont.

"Most vagy soha," férfi motyogta, ahogy hátralépett és lehetővé tette, hogy a lány leugorjon az asztal mellé. Vett egy mély lélegzetet mielőtt felvette a telefont.

"Morse," Bobbi mondta amint felvette pár lépésre Clint-től és esztelenül odament a hátsó raktárba. Clint utána nézett és odament összeszerelni a fegyvereit. Volt egy hosszú szünet a másik végén mielőtt a lány megfordult, hogy lássa Clint-et amint kihúzza az íját és nyilait az első küldetésükön.

Megvárta amíg egy kattanást hallott majd Sallis hangját, "Barbara, remélem mindent elrendeztél ma."

Férfi hangja olyan hideg volt mint máskor és a lány bólintott, "Természetesen, A szérum és a jegyzeteim készek a szállításra. Nem akarom, hogy a dolgok összekuszálódjanak a számodra."

Egy rövid szünet után a férfi megszólalt, "Nem, természetesen nem. Aztán megint, biztos vagyok benned, hogy S.H.I.E.L.D. barátod is felkészül, igaz?"

Bobbi fülei olvasva fordultak és gyorsan reagált, "S.H.I.E.L.D. nem vesz részt a műveletben. Biztosíthatlak-" lány hallott egy sípolást kimenni a telefonján. Volt egy bejövő üzenet és felhúzta a képernyőt. Ez a kép volt Bobbi és Clint raktár hátsó részén álltak a tűznél. A szíve leesett és gyorsan kitalált egy mentséget, de a férfi szólalt meg először, "Nem gondoltad, hogy nem tartom rajtad a szemem, ugye? Be kell vallanom a S.H.I.E.L.D. megerősítette a  biztonságot mivel az audió felügyelet eredménytelennek bizonyult. Nem tudom megmondani, hogy mire készülsz ott, ami jó neked az rossz nekem."

Bobbi nagyot nyelt és tartotta a lélekjelenlétét, hogy ne figyelmeztesse Clint, "Sallis, ő semmi. Ő Fury ölebe akit azért küldtek, hogy ügyeljen rám, de teljesen tisztában van a hűségemmel. Ígérem."

"A kétségbeesett hangod mást sugall," Sallis érzéketlenül válaszolt, "Mivel hanyagul kidobod az ígéretet az utóbbi időben, azt hiszem, hogy a szérum is üres ígéret?"

Keményem dolgoztam, hogy eljussak oda ahol vagyok ezzel a szérummal és nem értékelem ha hazugnak hívtak," lány kiköpte és belül remélte, hogy ez a hazugság elfedné a többieket.

Sallis sóhajtott. "Mit fogok csinálni veled, Barbara?" férfi kérdezte szónokian majd volt még egy rövid szünet, "Folytasd, ahogy kellett volna. Szállítsad a szérumot a második helyre és ne próbálj meg valami vicceset. Számíts arra, hogy a biztonság külön szigorú lesz az érkezéseden. Ó, és szükségem van rád valami másra."

Bobbi feszülten figyelt. "Véget ér a S.H.I.E.L.D. barátság vagy én." A vonal megszakadt. Felnézett, hogy lássa Clint-et a padlón, ahogy különböző nyílhegyeket erősít hozzá a nyilaihoz és ahhoz, hogy biztosítják őket a tegezébe. Gondolkodnia kellett és neki gyorsan gondolkodnia kellett.

"Hé, tehát mi is az a szó?" férfi kérdezte, ahogy közeledett hozzá.

"Minden megy a terv szerint," lány közönyösen válaszolt és lehajolt megfigyelni a sokféle nyílhegyet a padlón, "Szóval, az összes ilyen vagy van valami más?"

"Igen. Ez az egyik felrobban, a másik folyékony nitrogén, ettől az emberek elaludnak és ez elektromos töltést szbadít fel. Jó cucc," férfi felmosolygott rá és emlékeztette a lányt egy gyerekre aki fényezi a márványgyűjteményét.

"Még mindig nem tudom elhinni, hogy ezek mind a te egyéned által készültek," lány mondta miközben felállt és felborzolta a férfi haját.

"Jóképű és okos. Minden nő álma," férfi rákacsintott.
Lány megrázta a fejét, "Tudod, szintén építettem magamnak valamit, de soha nem volt helyzet, hogy használjam őket."

Clint a földön hagyta az anyagot és követte őt az asztalhoz. Elővett egy dobozt alúlról és felfedett két az alkarjaira szolgáló eszközt. Felcsatolta őket és egy gyors lépésben eltávolított egy fémrudat mindegyik karról. Kissé háttérben maradt, ahogy pörgette őket majd csatlakoztatta egymáshoz, hogy létrehozzon egy botot.

"Vajon lángba borul, talán?" Clint megjegyezte bár eléggé el volt ragadtatva a lány találmányával.

Bobbi szorosabban markolta körül a botot, "Vicces," lány motyogta és megpördült a bot körül olyan gyorsan, ahogy Clint visszaszállt a földre egy zavaros arckifejezéssel. A férfi keze felment az állkapcsához, ahol a lány kapcsolatot csinált a botjával.

"Mi a fene, Bobbi?" kiáltotta miközben felnézett rá. Lány ismét meglendült, de a férfi kitért a támadásától. Feltápászkodott és gyorsan elkerülte lengéseit és döféseit. Megfogta a botot a karja alatt és szilárdan tartotta a kezében amíg a lány a másik végbe kapaszkodott.

Férfi összeszorította a száját, "Elárulnád nekem, hogy a barátnőm miért döntött úgy, hogy elmebetegként jön rám?"

"Változott a terv!" lány válaszolt mielőtt alacsonyabban rúgta a földre. A férfi nyögve visszaesett, de gyorsan utánozta a lány mozgását és a földre küldte. Közelében landolt a nyílhegyeknek, amelyek kissé megrendültek a felfordulástól. Megfordította a lányt a cement padlón és összetartotta a karjait, ahogy küzdött a szorításon.

"Bobbi, állj!" néhány pillanatot vett igénybe, hogy levegőt vegyen. Elképzelte a legrosszabbat az agyában és aggodalmának adtak hangot, "Hazudsz egész idő alatt? Hazudsz nekem?"

Lány elfújta a haját az útból és pihentette az arcát a hűvös cementen, "Nem. Még mindig le akarom venni az A.I.M.-ot csak próbálsz elvinni az egyenletből."

Clint megkönnyebbülten felsóhajtott, "Bobbi, Megcsináltam már több mint a fél életemet. Tudom kezelni a rutin missziót."

"Nem érted. Sallis tud rólad... rólunk. Rád talál," Bobbi suttogta.

"És akkor, mi van? Bárki más előtt el akartál vinni engem?" férfi válaszolt, a szorítása még mindig szilárd a lány karjain.

"Azt akartam, hogy akkor eszméletlen legyél és és arra használja a nyílhegyedet, hogy elaltasson téged. Nélküled, Coulson és a csapata sem fogják lekérni a szót, hogy besétáljanak egy hatalmas csapdába." Hagyta a menni a lányt és leült a földre. Lány Feltápászkodott és felült előtte, "Nem akartalak bántani, sport. Éppen kezelni akartam magam bármilyen áldozatok nélkül. Túl sokan haltak meg a számlámon."

"Bobbi," a recsegett hangja kényszerítette a lányt, hogy felnézzen rá, "Mindannyian feliratkoztunk erre a feladatra ismerva a következményeket. "Ha felteszed az életed a vonalban, az enyémet miért nem?" Bobbi megértően bólintott. Férfi felállt és felhúzta magával a lányt.

Clint kiegyenesítette a lány haját mielőtt lehajolt és megcsókolta. Nyögte kissé, "Jaj, az állkapcsom. Utálom a hülye botodat."

Lány könnyedén nevetett, "Ne legyél már ilyen baba."

Férfi elvigyorodott, ahogy odalépett a nyílhegyekhez és beillesztette őket a tegeze alsó részébe, "Nos, Milyen az új terv?"

Bobbi lenézett a tárgyra a kezében vállat vonva, "A tervem nem változott."

Clint hirtelen észrevette egy nyílhegyet hiányozni, "Alvó dárdám," motyogta mielőtt Bobbi berakta a fecskendőt a nyílhegyből a karjába.

Az adag a fecskendőből gyorsan hatni kezdett és a férfi szemei elkezdtek nehéznek tűnni, ahogy visszaesett. Bobbi elkapta és tartotta, ahogy sodródott, "Elkaptam mielőtt visszatartottál engem. Sajnálom, de ez olyan dolog amit meg kell tennem magamnak."

Harcolt ébren maradni és elmosódott a lány neve mielőtt elvesztette az eszméletét.

Bobbi-nak nem volt vesztegetni való ideje. Meg kellett győznie Sallis-t, hogy az ő oldalán volt, de a S.H.I.E.L.D. elhagyása nélkül a sötétben. Elhúzta az egyik kiságyat és rátette Clint-et, "Nehéz vagy, sport." A fürdőszobába tolta a kiságyat a konténerbe és bent elhelyezte őt. Szintén bevitte a felszerelését és a tulajdonai közül néhányat. Lehajolt az alvó alakhoz és megcsókolta az ajkát, "Szerencsét," lány mondta magának, ahogy becsúsztatott egy feljegyzést a zsebébe.

Vett néhány C4 robbanó anyagot a táskájából és stratégiailag a raktár köré tette. Megragadta a fém táskát és még egy utolsó pillantást vetett a konténerre Clint-el elment a raktárból. Bobbi leintett egy taxit és a vezetőnek adta az irányt a részlege második helyszínére. Amint elhagyták a területet elővette a detonátort a zsebéből. Becsukta a szemét, mielőtt megnyomta a ravaszt. A raktár a tűz martaléka lett.

A taxi kitette őt a Bronx külső szélén. Végigment az ipari épületek melleti kihalt utcán amikor végre megtalálta a helyét. Az épület teljesen hétköznapi nagy üdvözlő ablakok, egy alkalmazott gépjárműparkolója és egy vendégelőcsarnok volt. Bemutatta az igazolványát a pultnál és egy kéz szkenner kignőtt az íróasztalon lévő sarokból. Beillesztette a kezét és várt néhány másodpercet, mielőtt megadták hozzáférést.

"Mi történt a szigorú biztonsággal?" lány motyogta a dolgozónak a pultnál.
Bobbi odament a lifthez és belépett.

Beütötte a meghatalmazott kódot a panelen és a fal mögött megnyílt egy másik lehetőség. Több férfi fogadta puskával célozva rá, "Az választ ad a kérdésemre," lány mondta miközben kilépett és a liftfal becsukódott mögötte. Arra számított, hogy az őrök csökkentik a fegyvereiket. Nem számította arra, hogy eszméletlenre verik a fejét.

Bobbi égető fejfájással ébredt. A fenti fény elvakította, de észrevette, hogy egy laborban van ami hasonló ahhoz ami neki volt ott hátul a S.H.I.E.L.D.-ben. Ez áthidalta az egész épület hosszát és észrevette a fém korlátokat és az őrök figyelmét minden sarkon. Látott egy hatalmas konténer egységet a labor végén egy gőzzel származó új A.I.M. projekttel, nem kétséges. Lenézett és látta a karjait amiket odaszíjaztak egy székbe. Bobbi érzett egy furcsa érzést a felső ajkában és összeráncolta, hogy lássa az alvadt vért. A lány összerezzent a fájdalomtól ami az orrába és a fejébe lőtt.

"Emlékszel erre, nemde?" lány hátulról hallotta és hirtelen a fényt elfordították tőle. Egy kéz lővelt ki körülötte és ez tartott egy kis átlátszó kapszulát egy belső kábelezésű rendszerrel és számítógépes chippel.

"Egy mikró-szimulátor?" lány kérdezte és bevágta a fejét a székbe, "T-te egy mikró-szimulátort tettél a fejembe?" lány felkiáltott.

"Hogyan másképp kéne őszintén válaszolni a kérdésekre?" Sallis válaszolt, ahogy megkerülte a széket.

"Rendben megöltem őt! Felrobbantottam a raktárt, hogy fedezze a bizonyítékokat. Elhoztam neked a szérumot. Nem csináltam kapcsolatot egyáltalán a S.H.I.E.L.D.-del. Mit akarsz még tőlem?"
"Tied az osztatlan figyelem," egy másik hang szólalt fel a háta mögött. Egy hangot sem hallott azóta a napjai óta a doktori iskolában.

Sarkat hallott lassan sétálni a széke körül. Bobbi szemeiben gyűltek a könnyek a professzorától, Dr. Wilma Calvin, jelent meg előtte.

"Ön halott." Bobbi motyogta. "Hogyan?"

"Én vagyok ennek a felosztásnak az Igazgatója, Bobbi. Meg kellett tennem amit meg kell tenni," Wilma válaszolt nyugodtan.
Bobbi elméje fájt és a széken pihentette a fejét, "Te ribanc."

Wilma kissé összerezzent és a földre irányította a tekintetét. "Bíztam önben," Bobbi folytatta, "Ön volt a mentorom, de minden amit akart ez a hülye szérum? Miért? Szóval létre tudjon hozni egy sereg szuper katonát, hogy kövessék minden szeszélyét? Olyan szörnyeket hoz létre akik ártatlan embereket tartanak rettegésben? Csak egy szuper katona volt és bárcsak élne még, hogy szétrúgja a seggeteket."

Wilma hangosan köszörülte a torkát, "Kész vagy?"

Bobbi hirtelen nevetni kezdett, "Kész vagyok?" lány mondta miközben folytatta a nevetést.
"Megkérdezhetem, mi olyan vicces?" Sallis keresztbe fonta karjait.

"Csak egy gondolati képem volt rólatok, ahogy elrohadtok a börtönben mert ha egyszer a S.H.I.E.L.D. ideér, megbánjátok, hogy az első helyre toboroztatok be.

"A harmadik helyszínünkről meséltél neki?" Wilma sziszegte Sallis-nak, de a férfi csak a fejét csóválta enyhe vigyorral az arcán.

"Harmadik helyszín?" Bobbi motyogott és küzdött a korlátozások ellen, "Hol a pokolban vagyok?"

Sallis lehajolt, hogy szemmagasságban legyen és megvonta a vállát, "Néhány helyet nem talál a S.H.I.E.L.D.," mondta, ahogy megnyomta a ravaszt a kezében és Bobbi sikoltozva tört ki a perzselő fájdalomtól a fejében.
<span class="">Now I'm doing mixed images. All sorts of what I like or what I have seen and liked. I just do it a little differently.</span>

deviantID

Dead-Jilly's Profile Picture
Dead-Jilly
Ildy
Artist | Student | Digital Art
Hungary
Interests

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconlinxo:
linxo Featured By Owner Mar 22, 2015
Hi, thanks a lot for the fav on Mockingbird :D
Reply
:iconyassmash:
YasSmash Featured By Owner Feb 26, 2015  Professional General Artist
thanks for faving my Bobbie design. Marvel Are bringing her back in Secret wars. So excited
Reply
:iconwebbdoodle:
WebbDoodle Featured By Owner Jan 30, 2015  Hobbyist Artist
Thanks...:)
Reply
:iconakfid:
AKFid Featured By Owner Dec 16, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for faving~ :squee::iconlv2plz:
Reply
:iconitaxita:
itaXita Featured By Owner Aug 26, 2014
thank you so much for all the favs, I truly appreciate it :glomp::iconflyingheartsplz:
Reply
:iconkonsu4:
Konsu4 Featured By Owner May 4, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thank you very much for the Fav!!
*w*
Reply
:iconmonostache:
Monostache Featured By Owner Apr 4, 2014  Hobbyist Artisan Crafter
Thanks so much for adding my Princess Luna and Celestia earrings to your favorites! Please consider liking my Facebook, where I share lots of stuff about my crafts, art, cosplay, and general tips/thoughts. I also have lots of giveaways, the next one happening once I get 1000 likes on the Facebook page. : ) www.facebook.com/Tofustache

Also, to celebrate my upcoming wedding, I'm having a promotion for 5% off all orders made in my shop with use of the coupon code WEDDINGBELLS when checking out in my shop~ : )
Reply
:iconcelestialpoison:
CelestialPoison Featured By Owner Mar 28, 2014  Hobbyist General Artist
Thanks for the Quake fav! QL rocks!
We should play sometime!
Also, come and check out more of my artwork in the future!
Reply
:iconlslbarber:
lslbarber Featured By Owner Feb 6, 2014  Hobbyist General Artist
Köszi a fav-ot :)
Reply
:iconkalpea:
Kalpea Featured By Owner Feb 5, 2014
Thanks for the fav :la:
Reply
Add a Comment: